O fundacji

Fundacja Różnosfera powstała w 2014 roku.

Polem zainteresowania fundacji jest:

  • działanie na rzecz dostępności szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego oraz rozwoju osobistego dla grup i osób, które mogą mieć ten dostęp utrudniony,
  • działanie na rzecz spójności i aktywności społecznej
  • działanie na rzecz poszanowania, doceniania oraz promocji różnorodności i równych szans w społeczeństwie oraz zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji

Standard świadczenia wsparcia i usług psychologicznych:

Pracujemy psychologicznie i psychoterapeutycznie pod superwizją certyfikowanej superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nasze wsparcie oferujemy zgodnie z "Polityką różnorodności, równych szans i włączania Fundacji Różnosfera" starając się zapewnić dostęp bez względu na narodowość, przynależność etniczną, status ekonomiczny, płeć, orientację seksualną, wiek, kompetencje językowe, stopień sprawności fizycznej lub posiadane niepełnosprawności, sytuację rodzinną oraz sprawowane obowiązki opiekuńcze nad osobami zależnymi.

Fundacja Różnosfera

KRS 0000527472
NIP 1182102533
REGON 147475953

Volkswagen Bank Direct
80 2130 0004 2001 0685 0473 0001