Informacja i zapisy

Badania diagnostyczne

Informacja telefoniczna w języku polskim

poniedziałki 14:00-18:00, środy 10:00-16:00, piątki 10:00-14:00

+48 73 19 62 531

Fax: +48 22 254 37 44

e-mail: @

Pobierz ulotkę informacyjną o badaniu

Konsultacje psychologiczne

Informacja telefoniczna w języku polskim

środy 10:00-16:00, piątki 10:00-14:00

Informacja w języku francuskim i angielskim

poniedziałki 10:00-14:00

Telefon komórkowy:

+48 73 19 62 531

Fax: +48 22 254 37 44

e-mail: @

Dojazd

Adres: Aleja Jana Pawła II 70 lokal 10 piętro 7 (winda, bezprogowe wejście do budynku, windy i lokalu)

Tramwaje: 17, 33, 41, 75

Autobus: 157

Metro: Arsenał lub Dworzec Gdański (1.6 km około 20 minut pieszo)

Sprawdź połączenie w jakdojade.pl

O projekcie

Celem projektu jest poprawienie sytuacji grup wrażliwych wśród osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce poprzez bezpośrednią pomoc psychologiczną oraz usprawnienie identyfikacji i zabezpieczenia szczególnych potrzeb tych grup w ramch ustawowych zadań Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Straży Granicznej.

Do grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony międzynarodowej należą: osoby małoletnie, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, osoby w ciąży, osoby samodzielnie wychowujące małoletnie dzieci, osoby po doświadczeniu tortur, gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej lub nadużyć w tym zakresie, osoby nieheteronormatywne, osoby po przeżyciu handlu ludźmi oraz osoby potrzebujące natychmiastowej opieki i niezbędnego leczenia chorób.

W ramach projektu "Dostrzegam, pomagam" 42/2/2015/FAMI nasze działania skupiają się na:

  • diagnostyce i wsparciu psychologicznym oraz psychoterapii osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce, w szczególności dla osób po doświadczeniu przemocy, tortur, traumy.
  • identyfikacji grup wrażliwych wśród osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce
  • podnoszeniu kompetencji instytucji oraz organizacji i ich zespołów w powyższym zakresie

Pomoc psychologiczną w ramach projektu udzielana jest osobom poszukującym ochrony bezpłatnie.

Pobierz szczegółowe informacje o projekcie.

O fundacji

Fundacja Różnosfera powstała w 2014 roku.

Polem zainteresowania fundacji jest:

  • działanie na rzecz dostępności szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego oraz rozwoju osobistego dla grup i osób, które mogą mieć ten dostęp utrudniony,
  • działanie na rzecz spójności i aktywności społecznej
  • działanie na rzecz poszanowania, doceniania oraz promocji różnorodności i równych szans w społeczeństwie oraz zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji

Standard świadczenia wsparcia i usług psychologicznych:

Pracujemy psychologicznie i psychoterapeutycznie pod superwizją certyfikowanej superwizorki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nasze wsparcie oferujemy zgodnie z "Polityką różnorodności, równych szans i włączania Fundacji Różnosfera" starając się zapewnić dostęp bez względu na narodowość, przynależność etniczną, status ekonomiczny, płeć, orientację seksualną, wiek, kompetencje językowe, stopień sprawności fizycznej lub posiadane niepełnosprawności, sytuację rodzinną oraz sprawowane obowiązki opiekuńcze nad osobami zależnymi.

Fundacja Różnosfera

KRS 0000527472
NIP 1182102533
REGON 147475953

Volkswagen Bank Direct
80 2130 0004 2001 0685 0473 0001