"Dostrzegam, pomagam"

Celem projektu jest poprawienie sytuacji grup wrażliwych wśród osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce poprzez bezpośrednią pomoc psychologiczną oraz usprawnienie identyfikacji i zabezpieczenia szczególnych potrzeb tych grup w ramch ustawowych zadań Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Straży Granicznej.

Do grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony międzynarodowej należą: osoby małoletnie, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, osoby w ciąży, osoby samodzielnie wychowujące małoletnie dzieci, osoby po doświadczeniu tortur, gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychologicznej, fizycznej lub seksualnej lub nadużyć w tym zakresie, osoby nieheteronormatywne, osoby po przeżyciu handlu ludźmi oraz osoby potrzebujące natychmiastowej opieki i niezbędnego leczenia chorób.

W ramach projektu "Dostrzegam, pomagam" 42/2/2015/FAMI nasze działania skupiają się na:

  • diagnostyce i wsparciu psychologicznym oraz psychoterapii osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce, w szczególności dla osób po doświadczeniu przemocy, tortur, traumy.
  • identyfikacji grup wrażliwych wśród osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce
  • podnoszeniu kompetencji instytucji oraz organizacji i ich zespołów w powyższym zakresie

Pomoc psychologiczną w ramach projektu udzielana jest osobom poszukującym ochrony bezpłatnie.

Pobierz szczegółowe informacje o projekcie.

Informacja i zapisy

Badania diagnostyczne

Informacja telefoniczna w języku polskim

poniedziałki 14:00-18:00, środy 10:00-16:00, piątki 10:00-14:00

+48 73 19 62 531

Fax: +48 22 254 37 44

e-mail: @

Pobierz ulotkę informacyjną o badaniu

Konsultacje psychologiczne

Informacja telefoniczna w języku polskim

środy 10:00-16:00, piątki 10:00-14:00

Informacja w języku francuskim i angielskim

poniedziałki 10:00-14:00

Telefon komórkowy:

+48 73 19 62 531

Fax: +48 22 254 37 44

e-mail: @

Dojazd

Adres: Aleja Jana Pawła II 70 lokal 10 piętro 7 (winda, bezprogowe wejście do budynku, windy i lokalu)

Tramwaje: 17, 33, 41, 75

Autobus: 157

Metro: Arsenał lub Dworzec Gdański (1.6 km około 20 minut pieszo)

Sprawdź połączenie w jakdojade.pl

Fundacja Różnosfera

KRS 0000527472
NIP 1182102533
REGON 147475953

Volkswagen Bank Direct
80 2130 0004 2001 0685 0473 0001