Publikacje

Zintegrowany system kompleksowej identyfikacji i zabezpieczania potrzeb grup wrażliwych wśród osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce

okładka

Publikacja stanowi zbiór rekomendacji będących produktem końcowym projektu "Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań" (nr projektu: 42/2-2015/FAMI), realizowanego w latach 2016-2017 przez Fundację Różnosfera w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Strażą Graniczną.

Rekomendacje opisane w publikacji powstały we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Strażą Graniczną, w oparciu o potrzeby i propozycje rozwiązań zgłoszone przez każdą z tych instytucji oraz Fundację Różnosfera. Ostateczna forma i zawartość tekstu zostały opracowane i zredagowane wyłącznie przez Fundację Różnosfera. Publikacja jako zestaw rekomendacji nie ma charakteru wiążącego dla żadnej z instytucji partnerskich projektu.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Fundacja Różnosfera

KRS 0000527472
NIP 1182102533
REGON 147475953

Volkswagen Bank Direct
80 2130 0004 2001 0685 0473 0001